Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 11

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051238

Началната дата: 14.03.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
 
Договори и споразумения по ОП
  • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Май 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 14 Март 2016
  • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 14 Март 2016
  • Документация - Публикувано на: 14 Март 2016
  • Образци на документите - Публикувано на: 14 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 28 Март 2016