Доставка на сървърна конфигурация - 1 брой, отговаряща на минимални технически параметри.

Началната дата: 02.12.2019

Началната дата: 02.12.2020

Файлове
 • Покана - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:19
 • Доклад - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:19
 • Приложение 1 - Ценово предложение - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 10:19
 • Доставка на компютърни станции – 7 броя, отговарящи на минималните
  технически параметри, посочени в Приложение № 1 към настоящата покана.

  Началната дата: 25.11.2019

  Началната дата: 25.11.2020

  Файлове
 • Покана - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 10:24
 • Доклад - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 10:24
 • Приложение 1 - Технически параметри - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 10:24
 • Приложение 2 - Ценово предложение - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 10:24