Държавна психиатрична болница – Кърджали

Профил на купувача -

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА КЪРДЖАЛИ

Контакти


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:


Гр. Кърджали 6600

Кв. Байкал

Ул. Добрич № 44

Държавна психиатрична болница – Кърджали

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:


Директор:

0361 / 6-26-95

 

Главна медицинска сестра:

0361 / 2-10-49

 

Главен счетоводител / Счетоводство:

0361 /  6-26-94

 

Телефон / факс:

0361 /  6-26-94

 

 

Банкова набирателна сметка на ДПБ – Кърджали за гаранции и депозити: 

Обединена българска банка клон Кърджали IBAN: BG97UBBS80023300154337 
BIC: UBBSBGSF