Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 15.04.2021 17:40

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г.“

Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:40
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:40
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:55
 • Протокол - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:55
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Договор 43 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Обявление за приключен договор No 43 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:11
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 15.04.2021 17:30

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:30
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 17:50
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Договор 26 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Договор 34 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Договор 42 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Договор 44 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:15
 • Обявление за приключен договор 26 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:24
 • Обявление за приключен договор 34 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:24
 • Обявление за приключен договор 42 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:24
 • Обявление за приключен договор 44 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:24
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 15.04.2021 17:20

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:20
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:20
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Обявление - Публикувано на: 01 Октомври 2021 - 20:00
 • Договор 45 със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 01 Октомври 2021 - 20:00
 • Обявление за приключен договор 24 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:34
 • Обявление за приключен договор 30 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:34
 • Обявление за приключен договор 45 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:34
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:34
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 15.04.2021 17:10

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:10
 • Проект на договор - Публикувано на: 15 Април 2021 - 17:10
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:50
 • Протокол - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:50
 • Договор 25 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:00
 • Договор 37 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:00
 • Обявление за приключен договор 25 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:31
 • Обявление за приключен договор 37 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:31
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 25.03.2021 17:54

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021 г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Март 2021 - 17:56
 • Проект на договор - Публикувано на: 25 Март 2021 - 17:56
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 17:45
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 17:47
 • Решение - Публикувано на: 22 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 22 Юли 2021 - 19:00
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:10
 • Договор 29 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:10
 • Договор 35 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:10
 • Договор 41 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:10
 • Обявление за приключен договор 29 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:25
 • Обявление за приключен договор 35 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:25
 • Обявление за приключен договор 41 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:25
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 25.03.2021 17:48

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по Рамково споразумение РД-11-110/01.03.2021 г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 25 Март 2021 - 17:53
 • Проект на договор - Публикувано на: 25 Март 2021 - 17:53
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:50
 • Протокол - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 18:50
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:00
 • Договор 36 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:00
 • Обявление за приключен договор 36 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:37
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 11.02.2021 13:00

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-55 от 28.01.2021г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Февруари 2021 - 13:10
 • Проект на договор - Публикувано на: 11 Февруари 2021 - 13:10
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 19:00
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:20
 • Договор 27 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:20
 • Договор 39 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:20
 • Обявление за приключен договор 27 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:13
 • Обявление за приключен договор 39 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:13
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 11.02.2021 13:00

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по обособена позиция №1 от Рамково споразумение №РД-11-62 от 01.02.2021г

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 11 Февруари 2021 - 13:00
 • Проект на договор - Публикувано на: 11 Февруари 2021 - 13:00
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 16:05
 • Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП за публичен жребий - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 16:05
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юли 2021 - 19:00
 • Решение - заличено - Публикувано на: 06 Август 2021 - 11:30
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:52
 • Договор 28 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:52
 • Договор 32 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:52
 • Договор 38 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:52
 • Договор 40 - Публикувано на: 01 Септември 2021 - 18:52
 • Обявление за приключен договор 32 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:28
 • Обявление за приключен договор 38 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:28
 • Обявление за приключен договор 40 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:28
 • Обявление за приключен договор 28 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:28
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 19.01.2021 13:00

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали по обособена позиция №2 от Рамково споразумение №РД-11-277 от 24.06.2020г.“

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Януари 2021 - 13:00
 • Проект на договор - Публикувано на: 19 Януари 2021 - 13:00
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 19:00
 • Протокол - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 19:00
 • Обявление - Публикувано на: 01 Октомври 2021 - 20:00
 • Договор 46 със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 01 Октомври 2021 - 20:00
 • Обявление за приключен договор 33 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:36
 • Обявление за приключен договор 46 - Публикувано на: 13 Януари 2022 - 12:36