Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 30

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0004

Началната дата: 03.12.2018 10:33

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор 10 - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0003

  Началната дата: 19.09.2018 15:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Обява - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Докоментация - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Образци - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 10:05
 • Съобщение - Публикувано на: 19 Март 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:28
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0002

  Началната дата: 07.08.2018 09:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:54
 • Договор 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 5 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 6 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 7 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Решение - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 13:24
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 3 с приложение - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 855 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 856 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 857 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 858 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 859 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 860 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 861 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 927 - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 10:41
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0002

  Началната дата: 15.05.2017 10:43

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за възлагане No 17 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 18 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 19 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:16
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Решение - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Документация - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Образци на документите - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 11:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 20 Юли 2017 - 13:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 11:52
 • Съобщение за провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 28 Август 2017 - 15:35
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложения 1 и 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Решение за класиране на участниците - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Решение за класиране - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Обявление в АОП за частично прекратяване - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 13:57
 • Обявление - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0001

  Началната дата: 03.04.2017 15:20

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:32
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:33
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:45
 • Обазци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:50
 • Приложение 1 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Приложение 2 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 10:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 09 Май 2017 - 13:37
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.1 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.2 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:03
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.3 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:05
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.4 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:07
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.5 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:10
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.6 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:12
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.7 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:13
 • Решение 578 за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 09:45
 • Обявление за възлагане на поръчка - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Решение - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 10 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 11 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 12 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 20 - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 10:16
 • Договор No 21 - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 15:39
 • Договор No 23 - Публикувано на: 29 Ноември 2017 - 15:05
 • Договор No 24 - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил Договор 10 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:33
 • Обявление за приключил Договор 11 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:35
 • Обявление за приключил Договор 12 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 10:03
 • Обявление за приключил Договор 20 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 21 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 23 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39
 • Обявление за приключил Договор 24 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39