Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 15

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 26.05.2014 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Документация
  • Документация - Публикувано на: 26 Май 2014