Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 18

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 22.03.2013 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

Всеки участник може да подаде офертата си всеки работен ден от 07.30 часа до 15.00 часа до посочения в поканата краен срок в Деловодство на ДПБ – КЪРДЖАЛИ, с адрес: гр. Кърджали, ул.„Добрич” № 44,.
Контакти и допълнителни разяснения на тел. 0878787441 – Харитон Христов

Документация
  • Документация - Публикувано на: 22 Март 2013