Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0003

Началната дата: 13.12.2014 15:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на Държавна психиатрична болница-Кърджали

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Юли 2015
  • Информация за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2016
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 13 Декември 2014