Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 26

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0001

Началната дата: 10.01.2018 11:45

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Документация - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение 62 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Доклад - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за промяна
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 13:52
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Протокол 2 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:47