Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 27

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0002

Началната дата: 07.08.2018 09:39

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали"

Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:54
 • Договор 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 5 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 6 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 7 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Решение - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 13:24
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 3 с приложение - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 855 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 856 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 857 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 858 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 859 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 860 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 861 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 927 - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 10:41