Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 30

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0004

Началната дата: 03.12.2018 10:33

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор 10 - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:33
  • Решения за избор на изпълнител
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 02 Април 2020 - 16:01