Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 32

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0002

Началната дата: 19.09.2019 09:34

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти извън Приложение № 2 от ПЛС за нуждите на ДПБ - Кърджали.

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали за срок от 24 месеца.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Обявление - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Приложение 1 - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Приложение 2 - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 ЗОП - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:11
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 10:22
 • Решение - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Доклад - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Договор 10 - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Договор 11 - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Решения за прекратяване
 • Решение 79 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 12:05
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 12:05