Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 33

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0003

Началната дата: 16.12.2019 18:45

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Документация
  • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 18:45