Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 9043315

Началната дата: 30.06.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
 
Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Документация
 • Покана (ел. подписана) - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. януари 2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Плащане за м. февруари 16 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016