Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9097978

АОП линк

"Периодична доставка на ваучери за храна на работещите в ДПБ - Кърджали".

Краен срок за събиране на офертите: 22.04.2020 15:00 часа

Срокът за получаване на оферти се удължава до 28.04.2020 15 часа

Началната дата: 06.04.2020

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 07 Април 2020 - 11:49
  • Информация - Публикувано на: 07 Април 2020 - 11:49
  • Документация - Публикувано на: 07 Април 2020 - 11:49
  • Образци на документи - Публикувано на: 07 Април 2020 - 11:49
  • Информация за удължаване срока за събиране на офертите - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:15
  • Протокол - Публикувано на: 12 Май 2020 - 14:02
  • Договор No 17 - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 12:24