Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9069360

АОП линк

Текущ ремонт на покрив и помещения в ДПБ - Кърджали

Срок за получаване на офертите до 2.11.2017 г. 15:00 часа

Началната дата: 17.10.2017

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
  • Информация за обявлението - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
  • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
  • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 29 Ноември 2017 - 15:07
  • Договор No 27 - Публикувано на: 20 Декември 2017 - 10:31