Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078447

АОП линк

"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ДПБ - КЪРДЖАЛИ"

Краен срок за събиране на офертите - 01.08.2018 г. 15:00 часа

Началната дата: 06.07.2018

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:27
  • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:27
  • Документация - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:40
  • Указания за еЕЕДОП - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:40
  • Съобщение - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 11:15
  • Протокол - Публикувано на: 04 Септември 2018 - 10:02
  • Договор 12 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:25