Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9083168

АОП линк

"Хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали"

Краен срок за получаване на офертите: 26.11.2018 15:00 часа

Удължаване на срока за получаване на оферти до 3.12.2018 г. до 15:00 часа

Началната дата: 14.11.2018

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:29
  • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:29
  • Документация - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:30
  • Обазци - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:30
  • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 09:46
  • Договор 16 - Публикувано на: 28 Декември 2018 - 10:34