Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 16

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 13.05.2014 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“

Документация
  • Документация - Публикувано на: 13 Май 2014