Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 24

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0003

Началната дата: 09.11.2017 10:41

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор 29 - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:49
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 09 Ноември 2017 - 17:30
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:49
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:37