Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9061884

АОП линк

Избор на изпълнител за закупуване, доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за ДПБ – Кърджали.

Подробна спецификаци на кухненското обзавеждане и оборудване се съдържа в предоставените по-долу документи.

Краен срок за събиране на офертите: 07.03.2017 г. 15:00 часа

Началната дата: 28.02.2017

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 15:57
  • Информация от АОП - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 15:59
  • Указания - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
  • Образци на документи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
  • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
  • Протокол на комисията - Публикувано на: 15 Март 2017 - 13:36