Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 9096788

АОП линк

Хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали

Краен срок за получаване на офертите: 16.03.2020 15 часа

Срокът за получаване на офертите се удължава до 23.03.2020 15 часа

Началната дата: 02.03.2020

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 04 Март 2020 - 11:30
  • Информация запубликуване на обява - Публикувано на: 04 Март 2020 - 11:30
  • Документация - Публикувано на: 04 Март 2020 - 11:30
  • Образци на документи - Публикувано на: 04 Март 2020 - 11:30
  • Информация за удължаване срока за събиране на офертите - Публикувано на: 17 Март 2020 - 11:38
  • Протокол - Публикувано на: 24 Март 2020 - 14:48
  • Договор No 15 - Публикувано на: 01 Април 2020 - 14:00