Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 21

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2016-0001

Началната дата: 24.11.2016 16:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 16 Януари 2017
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
  • Обявление - Публикувано на: 16 Януари 2017
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 14 Февруари 2018 - 18:00