Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 22

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0001

Началната дата: 03.04.2017 15:20

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали

Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:32
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:33
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:45
 • Обазци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:50
 • Приложение 1 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Приложение 2 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 10:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 09 Май 2017 - 13:37
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.1 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.2 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:03
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.3 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:05
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.4 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:07
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.5 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:10
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.6 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:12
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.7 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:13
 • Решение 578 за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 09:45
 • Обявление за възлагане на поръчка - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Решение - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 10 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 11 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 12 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 20 - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 10:16
 • Договор No 21 - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 15:39
 • Договор No 23 - Публикувано на: 29 Ноември 2017 - 15:05
 • Договор No 24 - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил Договор 10 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:33
 • Обявление за приключил Договор 11 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:35
 • Обявление за приключил Договор 12 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 10:03
 • Обявление за приключил Договор 20 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 21 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 23 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39
 • Обявление за приключил Договор 24 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39