Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП: 9093813

АОП линк

Основен ремонт на сграда на Второ мъжко отделение в ДПБ - Кърджали

Срок за получаване на оферти: 6.11.2019 15:00 часа

Срокът за подаване на оферти се удължава до 11.11.2019 г. 15:00 часа

Началната дата: 23.10.2019

Файлове
  • Обявление - Публикувано на: 23 Октомври 2019 - 14:25
  • Информация за публикуване на обявата в АОП - Публикувано на: 23 Октомври 2019 - 14:25
  • Документация - Публикувано на: 23 Октомври 2019 - 14:26
  • Образци на документи и Приложения - Публикувано на: 23 Октомври 2019 - 14:26
  • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП - Публикувано на: 23 Октомври 2019 - 14:26
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 07 Ноември 2019 - 09:15
  • Протокол от дейността ба комисията - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 14:03
  • Договор 33 - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 10:28