Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 4

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0002

Началната дата: 15.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на ДПБ-Кърджали

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за сключен договор - Публикувано на: 29 Януари 2016
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
  • Приключване и прекратяване
  • Информация за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017
  • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017