Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 5

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0003

Началната дата: 22.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали, по проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали

Обектът на поръчката е текущ ремонт на две сгради на ДПБ – Кърджали: рехабилитационен и остър сектор, намиращи се в гр.Кърджали, ул. „Добрич“ № 44 и съгласно Наредба №1 за номенклатуата на видовете строежи, попада в І /първа/ група, ІІІ /трета/ категория.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документация - Публикувано на: 05 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Детайли и архитектурно заснемане - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Протокол на комисията No 3 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 13 Юни 2016