Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084987

АОП линк

Изготвяне на технически инвестиционен проект, в съотвествие с предписанията, изводите и препоръките на Доклад от обследване за енергийна ефективност, включително чрез използване на възобновяеми енергийни източници, при изграждане на аеротермална и фотоволтаична инсталация, за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ за отопление, охлаждане и електричество, и подмяна на осветлението със светодиодно, с цел намаляване разходите и постигане на клас А на енергопотребление на сградите на ДПБ-Кърджали

Срок за получаване на офертите: 28.02.2019 15:00 часа

 

Началната дата: 16.01.2019

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Документация - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Доклади - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 13:36
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 5 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Разяснение 6 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Образец 12 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Протокол - Публикувано на: 11 Април 2019 - 13:57
 • Договор 13 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 13:47